De huisarts en uw eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Ook geldt dit voor de zorg uitgevoerd door doktersassistentes, praktijkondersteuner Somatiek en GGZ. Er hoeft voor deze zorg dus meestal geen extra bijdrage te worden betaald.

Een uitzondering hierop zijn in de praktijk uitgevoerd bloed- en andere onderzoeken zoals gemaakte hartfilmpjes. Dit is een extra service aan u, zodat u niet direct naar het laboratorium of ziekenhuis hoeft te gaan en de huisarts sneller weet wat er aan de hand is en meteen de juiste behandeling kan inzetten.

Wat valt wel onder het eigen risico?
• Als extra onderzoek wordt aangevraagd zoals laboratorium onderzoek of foto’s, dus zowel in de huisartsenpraktijk als in laboratorium of ziekenhuis
• Verwijzing naar specialist/ andere disciplines
• Voorgeschreven medicijnen
• Medicijnen toegediend tijdens het spreekuur (onder andere injecties)

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor onderzoek bij u in rekening wordt gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Het is voor de huisarts niet werkbaar om u bij elke actie die kan vallen onder het eigen risico op de hoogte te stellen, vandaar deze notitie op de website.

Rekeningen

U heeft vrijwel nooit te maken met betalingen aan de praktijk, tenzij u niet verzekerd bent, ingeschreven bent bij een andere praktijk en/of komt voor een medische keuring.
Wij sturen de nota’s elektronisch naar de ziektekostenverzekeraar, soms zult u daar achteraf nog een bericht over ontvangen van uw verzekeraar.

Het kan zijn dat de onderzoeken die in de huisartsenpraktijk worden uitgevoerd op de factuur komen op naam van een ziekenhuis of laboratorium. Dit komt omdat wij apparatuur van hen in bruikleen hebben om deze extra service aan u te kunnen verlenen. Daarnaast beoordelen medisch specialisten zo nodig de resultaten van het onderzoek en geven zij advies aan de huisarts. Hier worden kosten voor doorberekend.

Wijzigingen

Wij willen u vriendelijk verzoeken, om wijzigingen van zorgverzekering, huisvesting en gezinssamenstelling, etc. tijdig aan ons door te geven. Dit voorkomt misverstanden tussen uw verzekeraar en de praktijk.